• Sikker betaling
  • Betroet butik
  • Certificeret forhandler
  • 2 års garanti
  • 14 dages returret
Kategori Motorcykelbatteri
JIS-kode YTX7L-BS
Passer til model Motorräder , Quads , Jetski , Schneemobile
Kapacitet 4 Ah
Spænding 12 V
Teknologi Blysyre
Bredde 115 mm
H 72 mm
D 107 mm
Vægt 2 kg
Sikkerhedsinstruktioner GHS / farebetegnelse GHS05: Ætsende (GHS-05-CORROSIVE_SY_00)
Sikkerhedsinstruktioner GHS / H-sæt H 314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H 314)
Signifier (hazardous material) Fare!
Sikkerhedsinstruktioner GHS / P-erklæring P 301+330+331: I tilfælde af indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P 301+330+331) , P 284: Anvend åndedrætsværn. (P 284) , P 280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P 280) , P 271: Brug kun udendørs eller i et rum med en god udluftning. (P 271) , P 264: Vask … grundigt efter brug. (P 264) , P 260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P 260)

Teknisk data

Kategori Motorcykelbatteri
JIS-kode YTX7L-BS
Passer til model Motorräder , Quads , Jetski , Schneemobile
Kapacitet 4 Ah
Spænding 12 V
Teknologi Blysyre
Bredde 115 mm
H 72 mm
D 107 mm
Vægt 2 kg

Dokumenter & downloads

Lignende produkter

Se og opdag andre produkter fra kategorien Motorcykelbatteri