Dækmarkeringsstift AllRide 21553

  • Artikelnummer: 616504
  • Producentens nr.: 21553
  • EAN: 8711252215532

Bemærk! Dette produkt er blevet maskineoversat.

  • Sikker betaling
  • Betroet butik
  • Certificeret forhandler
  • 2 års garanti
  • 14 dages returret
Kategori Dækmarkeringsstift
Content 1 stk
Sikkerhedsinstruktioner GHS / farebetegnelse GHS02: Brandfarlig (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00) , GHS07: Lokalirriterende (GHS-07-IRRITANT_SY_00)
Sikkerhedsinstruktioner GHS / H-sæt H 224: Yderst brandfarlig væske og damp (H 224) , H 336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H 336)
Signifier (hazardous material) Fare!
Sikkerhedsinstruktioner GHS / P-erklæring P 101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P 101) , P 102: Opbevares utilgængeligt for børn. (P 102) , P 103: Læs etiketten før brug (P 103) , P 210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P 210) , P 241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr (P 241) , P 261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P 261) , P 303+361+353: Ved kontakt med huden (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand (P 303+361+353) , P 405: P405 Opbevares under lås. (P 405) , P 501: Indholdet/beholderen bortskaffes i... (P 501)

Teknisk data

Kategori Dækmarkeringsstift
Content 1 stk
Sikkerhedsinstruktioner GHS / farebetegnelse GHS02: Brandfarlig (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00) , GHS07: Lokalirriterende (GHS-07-IRRITANT_SY_00)
Sikkerhedsinstruktioner GHS / H-sæt H 224: Yderst brandfarlig væske og damp (H 224) , H 336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H 336)
Signifier (hazardous material) Fare!
Sikkerhedsinstruktioner GHS / P-erklæring P 101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P 101) , P 102: Opbevares utilgængeligt for børn. (P 102) , P 103: Læs etiketten før brug (P 103) , P 210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P 210) , P 241: Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr (P 241) , P 261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P 261) , P 303+361+353: Ved kontakt med huden (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand (P 303+361+353) , P 405: P405 Opbevares under lås. (P 405) , P 501: Indholdet/beholderen bortskaffes i... (P 501)

Dokumenter & downloads

Lignende produkter

Se og opdag andre produkter fra kategorien Udstyr - Garage - Bilværksted