Målet med REACH: at undgå risici.

EU's kemikalieregulering REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) EC nr. 1907/2006 trådte i kraft den 1. juni 2007. Den gælder direkte i alle EU-lande. Hovedformålet med REACH-forordningen er at sikre, at de produkter, du køber i EU, ikke udgør kemiske risici for din sundhed eller miljøet. Der er derfor visse registrerings- og informationsforpligtelser for forsyningskæden.

Conrad Elektroniks udmelding om REACH

Forbrugerbeskyttelse er højeste prioritet hos Conrad Elektronik. Vi lægger stor vægt på kvalitet, sikkerhed og miljøbeskyttelse, hvorfor alle varer i sortimentet regelmæssigt bliver underlagt strenge kvalitetskontroller. Disse inkluderer naturligvis også overholdelse af lovlige grænseværdier for forurenende stoffer.

Conrad Elektronik er bekendt med de forpligtelser, der følger af denne regulering i EU. I denne sammenhæng har Conrad Elektronik kontraktligt forpligtet alle sine leverandører til også at overholde de relevante krav (som producenter eller distributører). Conrad Elektronik er ikke selv forpligtet til at registrere stoffer og præparater i henhold til REACH-forordningen.

Som distributør henviser Conrad Elektronik udelukkende til oplysningerne fra den respektive producent/leverandør, når der videregives oplysninger. Conrad Elektronik udsteder derfor ingen garanti for rigtigheden af disse oplysninger.

REACH-information fra vores leverandører

Læs mere om REACH-information fra vores leverandører.

Forpligtelse til at videregive oplysninger om produkter i overensstemmelse med artikel 33 i REACH-reguleringen

Som distributør er Conrad Elektronik forpligtet i henhold til artikel 33 i reguleringen til at videregive alle relevante oplysninger om stoffer fra SVHC-listen, forudsat at denne viden leveres af producenten/leverandøren.

Varespecifikke forespørgsler skal sendes via formularen på den følgende side med angivelse af varenummer/producentnummer: help.conradelektronik.dk/hc/da/requests/new

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) udvider kontinuerligt SVHC-listen. Den aktuelle SVHC-liste kan tilgås via følgende link:
echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Forpligtelse til at videregive oplysninger om præparater i henhold til artikel 31 i REACH-reguleringen

Forpligtelsen til at videregive information om præparater (f.eks. spray, klæbemiddel, maling osv.) er opfyldt via sikkerhedsdatabladet. Disse sikkerhedsdatablade er tilgængelige online og kan downloades gratis, forudsat at de leveres af producenten/leverandøren. Producenten/leverandøren er ansvarlig for de sikkerhedsdatablade, der er gemt i vores system.

Mere information: echa.europa.eu