OLED - Ny teknik og lyskvalitet

Med OLED redefineres belysningsløsningerne

Organiske lysemitterende dioder (OLED) åbner nye muligheder for belysning og design, og de er samtidig meget miljøvenlige. De ultratynde lysmoduler producerer et fladt lys uden varmeproduktion, og de sparer energi.

Den største forskel fra eksisterende lyskilder er følgende: OLED er flade lyskilder, ikke spotlights. De er kun et par millimeter tynde og afgiver et afslappende, varmt og homogent lys over hele overfladen. De består af et (glas) substrat, en transparent elektrode, et eller flere organiske lag og en modelektrode, som også kan være transparent. OLED-komponenterne er indkapslede og beskytter mod oxidation og fugt. OLED kan dæmpes helt eller trinvist.

Oversigt over fordelene

  • OLED fås i forskellige strukturer og mønstre
  • Endnu mindre strømforbrug end LED-pærer
  • Bedre kontrast end TFT LCD-skærme, helt uden at mindske betragtningsvinklen
  • Der behøves ingen baggrundsbelysning
  • Bredt temperaturområde, fungerer også ved temperaturer under 0°C

Interview: Fakta om OLED 

Hr. Morgenstern, hvad menes der præcist med begrebet "OLED"?
OLED står for "organic light emitting diode". Oversat betyder det noget i retning af "organisk lysemitterende diode". Dette forklarer det funktionelle princip for OLED: Man har ekstremt tynde lag af organisk plast på eksempelvis en glasplade. Her taler vi om lag af 200 til 400 nanometer, hvilket kan sammenlignes med en hundrededel af et menneskeligt hårstrå. Denne organiske plast er et resultat af kemiske processer, den såkaldte polymerisation, og frigiver lys på selve plasten.

Dette rejser spørgsmål om anvendelsesmulighederne...
Generelt benyttes OLED for tiden hovedsageligt på messer og i displays. Dette kan være perfekt som belysning i et kontorlokale og kan erstatte lysstofrør. I modsætning til konventionelle lyskilder, såsom LED-pærer, spredes OLED-lyset ikke punktvist, men i stedet fladt over overfladen, hvilket er en vigtig pointe. Derfor er OLED meget interessant for designere.

Kan du kort forklare forskellene mellem LED og OLED? 
Som nævnt tidligere ligger den synlige forskel i lysets udseende: LED-pærer er spotlights, mens OLED er flade lyskilder. Det betyder, at OLED i modsætning til LED ikke har brug for en reflektor, da de lyser over hele overfladen.

Hvordan betragter du markedspotentialet for OLED?
Der findes allerede displayprodukter på markedet, eksempelvis mobiltelefoner og digitalkameraer. Men der er et meget større potentiale. OLED-fjernsyn er fremtidens fjernsyn, ligesom lystapeter, spejle og vinduer med belysning. Ulempen er i øjeblikket prisen, når man tænker på prisen for LED-pærerne. Jeg tror dog, at det kun handler om tid, inden masseproduktionen sænker prisen. Tænk blot over, hvor meget en energibesparende pære kostede førhen.

Energibesparende pærer, hvad med OLED’s effektivitet og miljøvenlighed?
Effektiviteten af OLED svarer cirka til et lysstofrør – der er stadig plads til forbedringer. I sammenligning med en LC-skærm giver OLED imidlertid en meget god energibalance, da der ikke behøves en baggrundsbelysning. I modsætning til energibesparende pærer indeholder OLED ingen giftige stoffer, kun kul, hydrogen, syre og nogle andre elementer. Derudover kan de genbruges, hvorfor de må siges at være miljøvenlige.

Hr. Morgenstern, vi takker for dette interview

Imponerende eksempel

OLED i fremtiden

Udviklingen af OLED går hurtigt. OLED-belysninger er nu tilgængelige hovedsageligt på displays, men vi vil helt sikkert snart se de ultratynde lyskilder overalt på markedet.

For eksempel kan OLED-paneler erstatte komplette vinduer. Når det ikke er tændt, vil vinduet være gennemsigtigt, men når det tændes, vil lyset blive udvidet til den ønskede farve, ligesom der ikke vil være mulighed for at se ind gennem vinduet ude fra gaden. Spejlet i badeværelset kan også fungere som en OLED-lyskilde. Transparente OLED’s kan endvidere benyttes til at producere gennemsigtige skærme samt bilvinduer og butiksvinduer.