RoHS-direktiv 2011/65/EU

RoHS-direktivet sikrer forbrugerbeskyttelse

RoHS-direktivet vedrører begrænsning af brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 2011/65/EU-versionen har været juridisk gyldig siden 28.06.2011 og erstatter det tidligere direktiv 2002/95/EC. Med offentliggørelsen af det delegerede direktiv (EU) 2015/863 er listen over begrænsede stoffer blevet udvidet igen.

Yderligere oplysninger:

RoHS-Richtlijn 2011/65/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=EN