REACH-regulering EC nr. 1907/2006

Målet med REACH: at undgå risici.

EU's kemikalieregulering REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) EC nr. 1907/2006 trådte i kraft den 1. juni 2007. Den gælder direkte i alle EU-lande. Hovedformålet med REACH-forordningen er at sikre, at de produkter, du køber i EU, ikke udgør kemiske risici for din sundhed eller miljøet. Der er derfor visse registrerings- og informationsforpligtelser for forsyningskæden.

Mere information: echa.europa.eu