Kassering af lamper

Hvordan kan du bortskaffe dine gamle og ødelagte pærer korrekt?

Gamle pærer skal bortskaffes separat!

Alt elektrisk og elektronisk udstyr, der markedsføres i Europa, skal være mærket med dette symbol. Dette symbol angiver, at den pågældende enhed skal bortskaffes separat fra usorteret husholdningsaffald ved slutningen af dens levetid.

Hvilke gamle pærer skal bortskaffes separat?

Ikke alle lamper eller lysarmaturer skal i husholdningsaffaldet. Vi fortæller dig, hvilke pærer der skal bortskaffes separat: 

Gasudladningslamper kan afleveres på samme måde som dit gamle udstyr; du kan give dine gamle gasudladningslamper til fragtmanden, når han kommer for at aflevere din Conrad-ordre. For energibesparende pærer bærer forbrugeren ansvaret. Vær opmærksom på, at en pære med et ødelagt hus kan forårsage kontakt med skadelige stoffer. Saml eventuelle skår op med et fugtigt stykke køkkenrulle, og smid det væk i en lufttæt pose. Brug ikke støvsuger, og undgå kontakt med huden.

Hvad skal jeg gøre, hvis en sparepære går i stykker?

Den eneste fare for at komme i kontakt med skadeligt kviksølv er, hvis en el-sparepære går i stykker. For at sikre, at du kommer i kontakt med så lidt kviksølv som muligt i dette tilfælde, skal du overholde følgende regler:

  • Vær forsigtig. Skær dig ikke på det knuste glas.
  • Brug ikke støvsugeren.
  • Saml skårene forsigtigt op med et fugtigt stykke køkkenrulle.
  • Pak skårene lufttæt i en plastpose eller et konservesglas, og aflever dem på den lokale genbrugsstation eller forureningsstation.
  • Undgå kontakt med huden, og udluft derefter rummet i mindst 20-30 minutter.