EMAS miljøledelse

Vi er forpligtet til et intakt miljø!

EMAS - Det troværdige miljøledelsessystem

EMAS - det troværdige miljøstyringssystem: Som ansvarlig virksomhed bestræber vi os konstant på at tilpasse vores forretningsprocesser til økologiske aspekter og fremme en miljøvenlig udvikling på en bæredygtig og fremtidsorienteret måde.

Hvad er EMAS?

Akronymet EMAS er afledt af Eco-Management and Audit Scheme og står for "Forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision" - også kendt som miljørevision.

En miljøledelsesordning under EMAS kan oprettes af alle virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer, der ønsker at forbedre deres miljøpræstationer - uanset deres størrelse eller den sektor, de opererer i. Den centrale komponent i EMAS er den internationale miljøledelsesstandard DIN EN ISO 14001.

Ud over de centrale temaer for oprettelsen af et ledelsessystem fokuserer EMAS især på målbare forbedringer, intern og ekstern gennemsigtighed og retssikkerhed.